De Franse regering verdedigt dat dit verbod gerechtvaardigd is op grond van het beginsel van gelijkheid onder secularisme, terwijl een aanzienlijk aantal Franse moslims aanvoert dat het een inbreuk is op hun persoonlijke vrijheid om het te dragen.