Het DGRM-diploma, dat vandaag van kracht is geworden, bepaalt dat voor schepen met een lengte over alles van minder dan of gelijk aan negen meter, de limiet 2.250 kg (100 manden) is.

Voor schepen langer dan negen meter en korter dan 16 meter is de limiet 3.938 kg (175 manden).

Voor schepen met een lengte over alles van meer dan 16 meter is de limiet vastgesteld op 5.652 kg (250 manden).

Op 28 april werden in een besluit van destaatssecretaris voor Visserij, Teresa Coelho, de beheersmaatregelen voor de sardinevisserij vastgesteld, waarbij werd opgemerkt dat het DGRM de dagelijkse limieten kon wijzigen.

Op 2 mei ging de sardinevisserij weer open.