Volgens Jornal de Negócios is bij de verhoging rekening gehouden met de gemiddelde jaarlijkse variatie van de tarieven als gevolg van de formule die in haar concessieovereenkomst is opgenomen (gebaseerd op het inflatiepercentage en de verhouding tussen in aanmerking komende kapitaalinvesteringen en EBITDA) van 13,38% en een extra variatie als gevolg van aanpassingen door schattingsfouten voor 2022, die naar verluidt meer dan 18,4 miljoen euro bedraagt en die, vermeerderd met rente, meer dan 20,7 miljoen bedraagt.

In het document legt ANA uit dat in 2024 de maximale gemiddelde gereguleerde inkomsten (RRMM) die het bedrijf in rekening mag brengen voor luchthavens in de Lissabon-groep (waartoe Humberto Delgado, maar ook Beja, de Azoren en Madeira behoren) 14,61 euro per passagier bedragen, wat zich zal vertalen in een variatie in de gereguleerde vergoedingen per passagier van 1,64 euro (12,64% meer). Aan het voorstel wordt 50 cent per passagier toegevoegd in de Lissabon-groep, dat wil zeggen een extra 3,86 procentpunt om het herstel van de afwijking van de schattingsfout die vorig jaar werd gevonden, op te nemen.