Volgens de "Statistieken van het huisvestingsinkomen op lokaal niveau", gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek(INE), betekent de groei van 11,0% j-o-j van het mediane inkomen van nieuwe huurcontracten voor gezinswoningen van april tot juni een versnelling ten opzichte van de stijging van 9,6% in het vorige kwartaal.

In vergelijking met de periode van januari tot maart steeg het mediane inkomen in het tweede kwartaal met 7,7%.

In termen van aantallen vertegenwoordigen de 20.750 nieuwe huurovereenkomsten die van april tot juni werden ondertekend een daling van 1,2% op jaarbasis.

De hoogste huren werden genoteerd in het grootstedelijk gebied Lissabon (11,03 euro per vierkante meter (€/m2)), Algarve (8,35 €/m2), de autonome regio Madeira (8,04 €/m2) en in het grootstedelijk gebied Porto (7,87 €/m2).