"De voetafdrukken zijn gevonden in een laag carbonaatgesteente (dolomitische kalksteen) uit de Coimbra Formatie, daterend uit het Sinemoriaan stadium (Onder Jura). Deze voetafdrukken worden toegeschreven aan ornithische dinosaurussen en krokodilachtigen. Deze dieren lieten hun voetafdrukken achter op een uitgestrekte kustvlakte die toen bestond, waar nu de gemeente Alvaiázere ligt", aldus een verklaring van het Portugese Centrum voor Geo- en Prehistorie (CPGP) en het Polytechnisch Instituut van Tomar (IPT).

De ontdekking, gepubliceerd in het internationale tijdschrift Historical Biology, maakte het mogelijk om een nieuwe dinosaurussoort te identificeren, genaamd 'Moyenisauropus lusitanicus', door een multidisciplinair team van Portugese onderzoekers en maakte het mogelijk om "de kennis uit te breiden over de diversiteit van dinosaurussen en andere gewervelde dieren die bekend zijn in het Europese en wereldwijde Jura fossielenbestand".

Dit fossielenbestand dateert van ongeveer 195 miljoen jaar geleden en is volgens het CPGP het oudste fossielenbestand van dinosaurussen op het Iberisch schiereiland, nadat er in Pedreira do Galinha (Natural Monument of Dinosaur Footprints in the Serra de Aire) Sauropod-voetafdrukken werden gevonden van ongeveer 170 miljoen jaar oud.

"Het fossielenbestand van het Onder-Jura op het Iberisch schiereiland is schaars, waardoor dit werk een belangrijke bijdrage levert aan de kennis over dinosaurussen uit het Onder-Jura op internationaal niveau en aan de paleogeografische en paleobiologische reconstructie van het Sinemura van Portugal", aldus het CPGP.

De studie werd geleid door een professor aan het Polytechnisch Instituut van Tomar en voorzitter en onderzoeker van het Portugese Centrum voor Geo- en Prehistorie, paleontoloog Silvério Figueiredo, die ook geassocieerd onderzoeker is aan het Centrum voor Geowetenschappen van de Universiteit van Coimbra.

Onderzoekers van de Universiteit van Coimbra namen ook deel; van MARE - Centrum voor Mariene en Milieuwetenschappen; het NaturTejo Geopark; van het D. Luís Instituut van FCUL; van Al-Baiaz - Vereniging voor de Verdediging van Erfgoed en CAA-Portugal.

Naast de onderzoekers namen ook drie jonge middelbare scholieren deel aan het veldwerk, als onderdeel van een zomerstage georganiseerd door Ciência Viva in samenwerking met CPGP en opgenomen in het project.