In een verklaring aan de Commissie voor de Effectenmarkt (CMVM) liet CTT - Correios de Portugal weten dat zij in kennis waren gesteld van de uitspraak van het Arbitragehof van 27 september met betrekking tot het proces dat het bedrijf in juni 2021 had aangespannen tegen de Portugese staat.

In de betreffende zaak werd compensatie gevraagd voor verliezen als gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie en de eenzijdige verlenging van het concessiecontract in 2021.

"Wat de impact van de Covid-19 pandemie betreft, heeft de rechtbank de staat unaniem veroordeeld tot betaling aan CTT van het bedrag van 6.785.781 euro, vastgesteld volgens billijkheidsarresten en dat overeenkomt met het bedrag dat nodig is om de "daadwerkelijk door CTT geleden verliezen" in 2020 te dekken, aangezien zij begrijpt dat de pandemie een abnormale verandering van omstandigheden vormt die een negatieve invloed heeft gehad op de uitvoering van de concessieovereenkomst".

"Wat betreft het tweede geschil met betrekking tot de eenzijdige verlenging van de concessieovereenkomst, heeft de rechtbank unaniem geconcludeerd dat de verlenging het financiële evenwicht van de concessieovereenkomst heeft verstoord (ten nadele van CTT) en als zodanig de Staat bevolen dit evenwicht, met betrekking tot het jaar 2021, te herstellen tegen betaling van het bedrag van 16.769.864 euro".

Kortom, aldus CTT, "de Staat werd veroordeeld tot betaling van het totaalbedrag van 23.555.645 euro" en "bij dit bedrag komt vertragingsrente waarvan de hoogte nog zal worden bepaald door het Arbitragehof, na de beslissing van partijen".