In het "Economisch Bulletin" van oktober, dat werd gepresenteerd in het Geldmuseum in Lissabon, verlaagt de instelling onder leiding van Mário Centeno de prognoses voor de economische groei ten opzichte van juni met 0,6 procentpunt (pp.) voor 2023 en 0,9 pp. voor 2024.

De prognose van de Bank van Portugal (BdP), die de meest pessimistische instelling aan het worden is, ligt nog steeds boven de officiële prognose van het ministerie van Financiën van 1,8% voor dit jaar, maar de regering heeft al aangegeven dat deze kan worden herzien op de stijging in de staatsbegroting voor 2024 (OE2024).