De opslag in september per stroomgebied was echter hoger dan gemiddeld, met uitzondering van de stroomgebieden van de Sado, Mira, Guadiana, Arade en Barlavento. Het Barlavento stroomgebied is nog steeds het stroomgebied met de kleinste hoeveelheid water, slechts 7,7%, terwijl het gemiddelde 54% is.

Van de 60 gecontroleerde reservoirs hadden er 10 een waterbeschikbaarheid van meer dan 80% van het totale volume en 19 minder dan 40%.

Volgens de gegevens van SNIRH die nu beschikbaar zijn, was er eind september minder water beschikbaar in de bekkens van Barlavento (7,7%), Arade (26,7%), Mira (31,2%), Sado (36,2%). %), Ave (51,8%) en Oste (53,5%).

Het stroomgebied van de Douro had de grootste hoeveelheid water, met 77,2% van zijn capaciteit, gevolgd door de Cávado (77,1%), Lima (75,1%), Tejo (68,2%), Guadiana (66,2%) en Mondego (63,6%).

De september 2023-bergingen per stroomgebied waren over het algemeen hoger dan de september-bergingsgemiddelden (1990/91 tot 2021/22), behalve voor de stroomgebieden van de Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve en Arade.

Elk stroomgebied kan overeenkomen met meer dan één reservoir.