Na hun overweldigende overwinning in de Zesdaagse Oorlog van 1967, toen Israël drie Arabische legers verpletterde in een 'preventieve' aanval en zijn grondgebied verviervoudigde, waren de Israëliërs bijna unaniem in hun minachting voor de Arabische militaire capaciteiten - sterker nog, voor Arabieren in het algemeen.

Sommigen waren zich ervan bewust dat de Arabieren misschien een herkansing beraamden, maar niemand maakte zich daar zorgen over. Zoals generaal-majoor Shlomo Gazit het onderzoek na de Jom Kippoer Oorlog vertelde, waren de hoogste rangen van de Israëlische Defensiemacht (IDF) verenigd in de overtuiging dat als de Arabieren dwaas genoeg waren om aan te vallen, "we hun botten zullen breken".

En de Arabieren waren natuurlijk verenigd in hun vastberadenheid om hun vernederende nederlaag van 1967 ongedaan te maken. Zoals de Israëlische dichter Haim Gouri zei: "Als de Israëlische inlichtingendienst de Egyptische poëzie had gelezen die na 1967 werd geschreven, dan hadden ze geweten dat oktober 1973 onvermijdelijk was. Een inlichtingenofficier moet poëzie lezen."

Dat deden ze toen niet en dat doen ze nu nog steeds niet, maar dat is een ander verhaal. Het punt is dat Israël totaal verrast werd door het Arabische tegenoffensief van 1973 en van de ene dag op de andere veranderde van overdreven zelfvertrouwen in beginnende wanhoop. Beide waren overreacties.

De Egyptische president Anwar Sadat was een strategisch denker met een militaire achtergrond en hij wist heel goed dat de Egyptische en Syrische legers niet konden hopen Israël te veroveren. Zijn mobilisatiesysteem was zo goed dat het binnen enkele dagen de Arabische troepen op het slagveld in aantal zou overtreffen, het had kernwapens, en achter het stond de Verenigde Staten.

Sadats doel was om de Israëli's uit hun overmoed te schudden en hen tot onderhandelen te bewegen. Na hun verbazingwekkende overwinningen in 1967 waren ze als het ware verlamd geraakt door hun eigen succes.

De Israëli's waren nog niet begonnen met het verhuizen van joodse 'kolonisten' naar de bezette Palestijnse gebieden, maar ze hielden hun opties open en weigerden te onderhandelen. Sadat was nieuw aan de macht en hij wilde alleen het bezette Egyptische gebied terug (de Sinaï). Maar de Israëli's waren ervan overtuigd dat hij van plan was om "de Joden de zee in te drijven".

(Als een zeer nieuwe journalist wees ik op dit alles op de BBC World Service, en de Israëliërs zorgden ervoor dat de BBC mij liet vallen als een 'Arabische apologeet'. Een paar dagen later bleek ik gelijk te hebben en begon de BBC me weer te gebruiken. Maar er waren nooit excuses).

Na een week oorlog hadden de Israëli's hun moed hervonden en bij het staakt-het-vuren op dag 19 hadden ze al het verloren terrein teruggewonnen. Maar Sadats plan slaagde: vier jaar later, in 1979, tekende Israël een vredesverdrag met Egypte en gaf het hele Sinaï-schiereiland terug. En dat was het einde van de 'Arabisch-Israëlische oorlogen'.

Jordanië (dat de oorlog van 1973 uitzat) tekende ook een vredesverdrag met Israël in 1990, waardoor de Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever er alleen voor stonden. Syrië zou ook een vredesverdrag hebben getekend als de Israëli's bereid waren geweest om de bezette Golanhoogten terug te geven, maar ze hielden veel van het noorden van Israël tegen en Jeruzalem was niet bereid om ze op te geven.

Egypte was het enige Arabische land dat sterk genoeg was om een serieuze bedreiging te vormen voor Israël, maar nu bezoeken tienduizenden Israëli's Egypte als toerist. Er vallen nog steeds veel doden onder Palestijnen en Israëli's over wie er recht heeft op het land, maar het is allemaal binnen door Israël gecontroleerd gebied, dus je kunt het niet echt een oorlog noemen.

En aan beide kanten zijn de meningen geëvolueerd op een manier die in 1973 ondenkbaar was. De Arabische wereld heeft de Palestijnen in feite aan hun lot overgelaten, wat dat ook moge zijn. Zes Arabische landen hebben diplomatieke banden aangeknoopt met Israël en verschillende andere, waaronder Saoedi-Arabië, staan op het punt dat te doen.

In de jaren na 1973 verdeelde Israël zich in eigen land tussen degenen die geloofden dat het land de bezette Westelijke Jordaanoever permanent kon behouden (met of zonder de Palestijnse bevolking) en degenen die geloofden dat Israël sommige of alle bezette gebieden moest inruilen voor een permanente vrede.

Na de moord op premier Yitzhak Rabin door een joodse ultranationalist in 1995 werd het duidelijk dat de 'kolonisten' hadden gewonnen en dat de Palestijnen zouden verliezen, tenminste op de korte en middellange termijn. Of ze op een deel van hun land kunnen blijven of uiteindelijk worden verdreven, valt nog te bezien.

Wat de lange termijn betreft, weet niemand het. Niemand weet het ooit.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer