Dit standpunt werd door Fernando Medina naar voren gebracht nadat hij het voorstel van de regering voor de staatsbegroting voor 2024 had overhandigd aan de voorzitter van de Assemblee van de Republiek, Augusto Santos Silva.

Volgens het hoofd Financiën is de begroting voor volgend jaar vooral bedoeld om "te voldoen aan de behoeften van de Portugezen, met drie pijlers: het verhogen van de inkomsten, publieke en private investeringen en het beschermen van de toekomst".

Met betrekking tot het verhogen van het inkomen zei Fernando Medina dat de huidige situatie van inflatie en de behoeften van gezinnen een beleid in deze zin "vereisen", "hetzij door salarisverhogingen, of door een aanzienlijke verlaging van de IRS, of de versterking van de steun meer belangrijke sociale kwesties".

Het voorstel voor de staatsbegroting voor 2024 wordt over het algemeen besproken op de 30e en 31e in de Vergadering van de Republiek, met een definitieve algemene stemming gepland voor 29 november.

Gerelateerd artikel: Vermindering inkomstenbelasting