Deze informatie staat in een memorandum ondertekend door de chef-staf van de luchtmacht (CEMFA), generaal Cartaxo Alves, waar Lusa inzage in had, gericht aan de minister van Nationale Defensie, Helena Carreiras, gedateerd 3 oktober, waarin een overzicht wordt gegeven van de situatie met betrekking tot het "tekort aan militair personeel".

Volgens een grafiek gepresenteerd door de tak, waren er in 2013 5.900 militairen en in 2022 had de luchtmacht een totaal van 4.767, wat een verschil van 1.133 maakt.

Voor 2023 verwacht de luchtmacht dat het aantal bestaande personeelsleden zal dalen tot 4.569, wat een verlies van 198 betekent.

Het aantal militairen in de gelederen ligt, volgens gegevens die de tak sinds 2013 heeft gepresenteerd, altijd onder het aantal personeelsleden dat is toegestaan in wetsbesluiten en het verschil wordt "steeds significanter".

"Als de trend van vertrek die de afgelopen tien jaar is waargenomen doorzet, zal de kloof tussen de voorraden en de werkelijke behoeften nog groter worden, in de orde van 2500 militairen in 2025, wat neerkomt op een tekort van 36%", staat in de tekst.

Deze trend verslechtert volgens het document sinds 2018.

Via enquêtes werden de redenen voor hun vertrek door het personeel aangegeven, "in volgorde van waardering", met "ontoereikende beloning" bovenaan.

Dit wordt gevolgd door de "verslechtering van de arbeidsomstandigheden" en de "verzoening tussen het persoonlijke/professionele leven en een militaire carrière".