"Dit zijn voorlopige maatregelen, ze zijn geen langetermijnoplossing voor het huisvestingsprobleem", zei Alfred Kammer, IMF-directeur voor Europa, in een interview met Lusa in Brussel naar aanleiding van de jaarlijkse bijeenkomst van het fonds.

Nadat de Portugese regering eind september een nieuw mechanisme goedkeurde om stabiliteit voor gezinnen te garanderen, de rentesubsidie verlengde en de opschorting van terugbetalingscommissies verlengde, wees het hoofd van het IMF erop dat "het aanbod van huisvesting moet worden vergroot en dat betekent sociale huisvesting, [...] maar huisvesting meer in het algemeen".

"Dit wordt ook weerspiegeld in termen van huurprijzen en huurprijzen waarbij mensen gewoon worden uitgesloten van de woningmarkt en vooral jongeren en stedelingen worden getroffen", voegde Alfred Kammer toe, toen hij door Lusa werd gevraagd over deze initiatieven.

Wat betreft de voorlopige maatregelen die zijn genomen, "gezien de stijging van de rente en de druk op sommige woonleningen, is ons advies dat deze maatregelen tijdelijk moeten zijn en gericht op gezinnen in nood".

"De regering [moet] de kwetsbaren beschermen, maar moet zich tegelijkertijd zeer bewust zijn van de budgettaire kosten van deze initiatieven", benadrukte hij.