Het slechte weer was niet genoeg om de professionals te doen afzien van het protest, dat was uitgeroepen door de Unie van Tandartsen (SMD) vanwege "de spiraal van devaluatie van de klasse".

De demonstranten houden met de ene hand een paraplu vast en met de andere een spandoek met de tekst: "Te veel tandartsen in Portugal. Er zijn tandartsen die honger lijden."

De eisen van de tandartsen worden ook belicht op de spandoeken die over de kraampjes voor de trappen van de Assemblee van de Republiek zijn geplaatst, waarop staat: "SNS-tandartsen hebben geen wettelijke status. Moe van beloftes, we willen carrières" of "Tandartscontroles lossen geen mondgezondheidsproblemen op. Sociaal voordeel ten koste van tandartsen."

Demonstranten riepen ook leuzen als "Gezondheidsplannen zijn bedrog" en "Mondgezondheid voor iedereen".

Tandartsen waarschuwen dat Portugal meer dan twee keer het aantal professionals heeft dat wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en tegelijkertijd "een van de slechtste mondgezondheidscijfers in de Europese Unie" heeft.

"De verhouding van 800 inwoners per tandarts zal in 2025 toenemen tot 650 inwoners per tandarts, wat duidelijk overdreven is en schadelijk voor zowel het beroep als voor de klasse die de grootste arbeidscrisis doormaakt sinds het bestaan ervan in Portugal", benadrukt de vakbond.

Tandartsen eisen ook de regulering van gezondheidsplannen, de herformulering van tandartscontroles, "de onmiddellijke vermindering van de 'talrijke clausules'" en "het voorkomen van de opening van nog een opleiding tandheelkunde".

In een gesprek met het agentschap Lusa verklaarde de voorzitter van de vakbond, João Neto, dat de voorstellen die tot de demonstratie leidden bedoeld zijn om "te proberen de onzekerheid, werkloosheid en onderbezetting die in de klas bestaan en die jongere mensen zullen treffen, enigszins te overwinnen".

"Pas afgestudeerde collega's zullen emigreren. Er zijn er elk jaar meer dan 600 die emigreren en er zijn nog ernstigere situaties", zei João Neto.

Hij stelde ook dat het nodig is om "studenten, of iedereen die erover denkt om de opleiding Tandheelkunde te volgen, te waarschuwen dat ze niet het toekomstperspectief zullen hebben dat ze denken, omdat er te veel tandartsen zijn".

Mariana Batista, uit Lissabon, die minder dan een jaar geleden is afgestudeerd, wees op de barrières die ze heeft ondervonden als gevolg van gezondheidsplannen die "vaak bedrog zijn", omdat patiënten denken dat ze gratis zijn, maar "de reclame is misleidend".

De jonge tandarts vertelde dat, wanneer patiënten op kantoor komen, ze uitleg moeten krijgen: "alles over de gezondheidsplannen, dat er geen gratis behandelingen zijn".

"Het is niet mogelijk om gratis behandelingen te hebben, want we hebben groene bonnetjes en als de patiënt niet betaalt, krijgen we het ook niet", vertelde Mariana Batista aan Lusa.

"We hebben een assistente, we hebben een dokter, we moeten elektriciteit betalen en dan wordt het ingewikkeld", klaagde de jonge vrouw, die deelnam aan de eerste nationale demonstratie van tandartsen.

Bestand tegen regen en wind, maakten de tandartsen er een punt van om aanwezig te zijn bij het protest "voor de waardering van tandartsen, tandartsen in de SNS en de mondgezondheid van de Portugezen", zei João Neto.

De vakbondsvoorzitter betreurde het dat de mondgezondheid door opeenvolgende regeringen is vergeten, wat blijkt uit het voorstel voor de staatsbegroting voor 2024, waarin "slechts twee paragrafen over de mondgezondheid van de Portugezen staan".