"Ondanks de verminderde afhankelijkheid van gasleveringen uit Rusland verbruikt Portugal het grootste deel van zijn gas voor de productie van elektriciteit. Blijvende afhankelijkheid van gas voor elektriciteitsproductie kan leiden tot toenemende risico's voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening, die worden verergerd door vaker voorkomende extreme droogten", aldus het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap.

De waarschuwingen staan in het Verslag over de toestand van de energie-unie 2023, waarin Brussel stelt dat, in het geval van Portugal, "nieuwe investeringen in het bevorderen van hernieuwbare energie, het financieren van energie-efficiëntieprojecten en het investeren in netwerken zouden bijdragen aan het vergroten van de veerkracht met betrekking tot de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening".

Op de goede weg

De Europese Commissie is van mening dat "Portugal op de goede weg is om zijn energiesysteem om te vormen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie te versnellen".

"In 2021, met een aandeel van 32% hernieuwbare energie in de energiemix en 65% hernieuwbare elektriciteit in de energiemix, is het Portugese energiesysteem een van de meest koolstofarme systemen in de EU", merkt Brussel op.

De instelling herinnert er ook aan dat Portugal vorig jaar steenkool volledig uit zijn energiemix heeft geschrapt, nadat het had aangekondigd de doelstelling van 80% hernieuwbare elektriciteit eerder te willen bereiken dan gepland, namelijk in 2026 en niet in 2030.

Voor de EU als geheel garandeert het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap dat de 27 lidstaten "goed voorbereid" zijn om de energiezekerheid in het koude seizoen te garanderen.