De garantie van Fernando Medina werd gegeven tijdens een parlementaire hoorzitting in de Commissie Begroting en Financiën (COF) over het voorstel voor de staatsbegroting voor 2024 (OE2024), toen hij door afgevaardigde André Ventura van Chega naar het onderwerp werd gevraagd.

"Er is geen verhoging van IMI voorzien in OE2024, noch enige die ik kan voorzien voor de toekomst", garandeerde de regeringsambtenaar.

IMI wordt geheven over de fiscale waarde van gebouwen op het platteland en in de steden, waarbij de inkomsten naar de gemeenten gaan waar ze zich bevinden.