Helena Carreiras wees erop dat "het Directoraat-Generaal voor Administratieve en Openbare Tewerkstelling in april gegevens publiceerde waaruit bleek dat het leger één van de categorieën is waarvan het gemiddelde maandsalaris het meest is gestegen, meer dan 9%, vergeleken met het Openbaar Bestuur, dat met 5% is gestegen".

"Het is een inspanning van de regering om het gemiddelde maandelijkse basissalaris voor de ambtenarij met 20 procent te verhogen tegen 2026, en dat zal ook gebeuren voor de strijdkrachten," zei ze.

Met betrekking tot een van de veranderingen in de nieuwe Algemene Tabellen van Bekwaamheid en Capaciteiten, die bepaalt dat de minimumlengte voor algemene toelating tot de strijdkrachten zal dalen tot 1,54 meter voor mannen en vrouwen, antwoordde Helena Carreiras dat "het alleen uit onwetendheid is" dat deze maatregel kan worden bekritiseerd.

"Het is alleen uit onwetendheid dat dit soort maatregel kan worden bekritiseerd, omdat de diversiteit van beroepen, specialiteiten en militaire functies, verschillende gradaties van eisen hebben. Het heeft weinig zin om mensen met vaardigheden op verschillende gebieden en verschillende specialiteiten uit te sluiten, alleen maar omdat ze erg klein of erg groot zijn," zei ze.

Voor de minister zijn de nieuwe Algemene Tabellen van Bekwaamheid en Capaciteiten - die ook vastleggen dat verschillende chronische ziekten niet langer een reden zijn om kandidaten automatisch uit te sluiten - noodzakelijk en helpen ze om "de wervingsbasis te verbreden".