Tijdens het debat over de algemene staatsbegroting voor volgend jaar verklaarde Fernando Medina dat er "17.500 woningen zijn gecontracteerd" die betaalbaar zullen zijn, waarvan er "al 2.900 zijn voltooid, 10.000 in aanbouw zijn en 4.500 zich in de ontwerp- of competitiefase bevinden".

In antwoord op vragen van partijen was de minister van Financiën van mening dat de oprichting van een "openbaar initiatiefpark dat betaalbare huren kan garanderen" een "diepgaande structurele verandering in de woningmarkt" in Portugal betekent en een "blijvende, diepgaande invloed zal hebben op de realiteit van toegang tot huisvesting".

Nog steeds met betrekking tot huisvesting, zei Medina dat de maatregelen gericht op gezinnen met een huisvestingslening - die "het mogelijk maken om aflossingen te verlagen voor alle gezinnen en deze te stabiliseren voor een periode van twee jaar" - van kracht zullen worden "aan het begin van de maand november".

Met betrekking tot de huren zei de minister dat "de uitbreiding van de steunbedragen is vastgesteld om de stijging van de huren te compenseren, en de reikwijdte is uitgebreid naar specifieke beroepen met een tekort aan huisvestingscapaciteit in specifieke gebieden van het land".