"Het verzet van alle visserijverenigingen in het noorden is totaal. De vissers zullen niet accepteren wat er in de openbare raadpleging staat. Er is geen sprake van. Er komen geen windmolenparken voor Viana do Castelo. Er is maar één oplossing, het project tegenhouden, in beroep gaan bij het Europese Hof en een voorzorgsmaatregel nemen", vertelde Francisco Portela Rosa, vertegenwoordiger van VianaPesca, aan het agentschap Lusa.

Het gaat om de PAER, die gedurende 30 dagen openbaar wordt geraadpleegd. Volgens een nota van het ministerie van Economie en Zee gaat het plan, dat is opgesteld door het Directoraat-Generaal voor Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten(DGRM), vergezeld van het strategisch milieubeoordelingsrapport en andere elementen.

Volgens dezelfde notitie gaat de goedkeuring van de PAER vooraf aan de competitieve procedure om de doelstelling van een capaciteit van 10 gigawatt (GW) aan offshore windenergie tegen 2030 te bereiken.

Francisco Portela Rosa, die de coöperatie van visproducenten VianaPescas in Viana do Castelo, met ongeveer 450 leden, vertegenwoordigt, zei dat "zaterdag om 9:30 uur de visserijverenigingen in het noorden hun verzet duidelijk zullen maken tijdens het congres van de kleine visserij dat zal plaatsvinden in de vrijwillige brandweerzaal van Vila Praia de Âncora, in Caminha".

De ambtenaar zei dat "na verschillende bijeenkomsten die visserijverenigingen in het noorden hebben gehouden met DGRM, er een akkoord is bereikt over de gebieden die in beslag kunnen worden genomen door projecten voor de productie van hernieuwbare energie van oceanische oorsprong of locatie".

"Er werd overeengekomen dat in de gebieden met offshore windmolenparken drie boten uit de vaart zouden moeten worden genomen en ongeveer twee dozijn schepen 30 tot 40% van het visgebied zouden moeten missen," legde hij uit.

Als tegenprestatie, voegde hij eraan toe, "werd overeengekomen dat de compensatie die aan de sector zou worden toegekend voor de impact van het project, zou moeten worden berekend op basis van de omzet over de afgelopen vijf jaar".

"We hebben de directeur-generaal van Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten voorgesteld om alle getroffen gemeenten te compenseren met ongeveer 10% van de inkomsten uit de energieproductie, waarbij een deel van dit bedrag verdeeld zou worden onder de vissersverenigingen. Het voorstel moet nog worden geanalyseerd", aldus Francisco Portela Rosa.

Volgens de verantwoordelijke persoon zijn de vissersverenigingen in het noorden van mening dat "het project waarover nu een openbare raadpleging plaatsvindt, niet wordt uitgevoerd".

"Ze zullen gebieden bezetten waar uitstekend gevist kan worden en die we proberen te verdedigen. Het gebied dat wij hebben voorgesteld is aanvaardbaar. Als ze dat niet willen, moeten er stappen worden ondernomen om te voorkomen dat het project in onze regio doorgaat," zei hij.

De openbare raadpleging van PAER is gedurende 30 dagen beschikbaar op de portalen ConsultaLex en Participa en op de website van DGRM.