Dit standpunt maakte Mariana Vieira da Silva bekend in een persconferentie aan het einde van de vergadering van de Raad van Ministers, na een vergelijking met de meest recente ramingen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Portugal.

Volgens de vandaag gepubliceerde voorlopige schattingen van het INE steeg de werkloosheid in Portugal in september tot 6,5%, 0,4 procentpunt meer dan in dezelfde maand in 2022 en 0,1 procentpunt meer dan in augustus.

Op de vraag of het land geconfronteerd wordt met de mogelijkheid van een stijging van de werkloosheid in het komende jaar, waardoor de begrotingsdoelstellingen van de regering in gevaar komen, wees de portefeuillehouder van het voorzitterschap dit scenario van de hand.

"Natuurlijk houdt de regering de ontwikkeling van de werkgelegenheidscijfers en onze economie voortdurend in de gaten. Opgemerkt moet worden dat we nog steeds te maken hebben met zeer hoge cijfers, met een ongeëvenaarde werkgelegenheidsgraad in de afgelopen jaren", antwoordde Mariana Vieira da Silva.

Volgens de meest recente gegevens van INE bedroeg de werkloosheid in september 2023 6,5%, gelijk aan de waarde van april 2023, en de inactiviteitsgraad (31,2%) registreerde de hoogste lage waarde in de reeks", benadrukt het statistisch instituut.

Deze gegevens presenteren ook definitieve schattingen voor afgelopen augustus, waarbij het werkloosheidscijfer voor die maand naar boven wordt bijgesteld tot 6,4%, vergeleken met de 6,2% die aanvankelijk werd voorspeld.