Als de behandeling voor sikkelcelziekte wordt goedgekeurd, zou dit de eerste gentherapie in de VS zijn die is gebaseerd op het CRISPR-gentechhulpprogramma dat de uitvinders ervan in 2020 de Nobelprijs opleverde.