Zeker. Het kwam uit het niets in me op toen ik begin twintig was. Het was in Cyprus, in januari 1964, dat het gebeurde, tijdens zeven jaar backpacken rond de wereld.

Ik had hiervoor geen kennis van spirituele zaken en was ook niet geïnteresseerd, omdat ik mezelf een overtuigd atheïst vond die nergens in geloofde, omdat ik al op mijn achtste was afgeschrikt door evangelisten op de zondagsschool.

Nadat ik liftend naar Israël was gekomen en geen geld meer had, bracht ik daar een jaar door. Eerst werkte ik als landarbeider in een kibboets, daarna als matroos op een schip op de Rode Zee, als koperboorder in de mijnen van Koning Salomo in de woestijn, als decorartiest voor het Nationale Theater, als assistent-olifantentrainer in de dierentuin van Tel Aviv en tenslotte als zanger in een nachtclub in Acco. Maar omdat een andere nachtclubeigenaar me meer geld bood om bij hem te zingen, vertelde mijn eerste baas de autoriteiten dat ik te lang in mijn vergunning had gezeten, dus moest ik Israël in allerijl verlaten en nam ik een schip naar het eiland Cyprus in de Middellandse Zee. Helaas werden vlak voordat ik aan boord ging mijn tas en geld gestolen, waardoor ik slechts zeven pond en tien shilling op zak had. Zo kwam ik op een nogal wanhopig kruispunt in mijn leven terecht, niet wetend wat ik moest doen of waar ik heen moest.

Op een avond zat ik wezenloos naar de zee te staren in de haven van Limassol. De zon was ondergegaan. Mijn hoofd was leeg van gedachten. Vanuit mijn ooghoek zag ik een roedel honden langs de kust in mijn richting rennen. Toen bekroop me langzaam een vreemd gevoel, alsof een spookachtige hand achter in mijn nek kroop. Het tintelde over de kruin van mijn hoofd. Mijn huid kreeg kippenvel en de haren stonden overeind op mijn armen. Ik had de indruk dat er iets als een 'spookachtig brein' over het mijne werd gedrukt en het omvatte. Toen leek mijn lichaam op te lossen.

Plotseling was mijn bewustzijn niet langer beperkt tot het lichaam. Het leek alsof het 'opwelde' uit het centrum van mijn wezen en zich snel 'uitbreidde' voorbij de grenzen van mijn 'geest' in alle richtingen. Ik was me ervan bewust dat ik tegelijkertijd over het land stroomde, over de oceaan, door de lucht en de ruimte in.


Alles bestaat

Ogenblikkelijk voelde ik mijn hele wezen als het universum. Op de een of andere manier - in een flits - zonder enig lineair denkproces, werd het me duidelijk dat alles wat bestaat, het universum en alle wezens, alleen maar puur Bewustzijn was, zichtbaar gemaakt, als een film geprojecteerd op een driedimensionaal scherm!

En er was geen enkele manier waarop iets daarvan gescheiden kon zijn.

Ik was het substraat - de binnenkant van alles en alles wat er tegelijkertijd in verscheen. Het was alsof ik een oog had in elk atoom (of misschien een 'ik', want wat 'ik' ook was, ik leek uit alles te kijken, uit elk stuk materie en elk wezen); ik was alle wezens, materieel en immaterieel (of het nu vast was of van een fijnere frequentie). Voorbij het aardse bewustzijn was ik zelfs binnen sterrenstelsels die exploderen en imploderen,

Ik was alles wat er gebeurde - niet dat ik me op dat moment bewust was van een 'ik' - maar alleen als Universeel Bewustzijn. Dit was niet iets watik dacht -het werd onmiddellijk waargenomen door een gevoel van "Ik-zijn " of "Zijn". Maar kennis van veel dingen die normaal gesproken onkenbaar zijn, werd waargenomen door wat het ook was dat alles in zich opnam. En ik wist dat die kennis zichzelf opsloeg in mijn celgeheugen: waar mijn lichaam ook was.

In die seconde van eeuwigheid begreep ik plotseling de betekenis van 'Alomtegenwoordigheid' (maar zonder het in mijn geest te formuleren). Het was onmiddellijk gegeven Kennis.

Maar op dat moment kwam er helaas onbedoeld een plotselinge gedachte vanuit mijn gewone denkgeest naar boven: "Mijn God! Dus DIT is God!" (Dit is waar de priesters luchtig over praten zonder enig besef van wat het is). En helaas - met die gedachte begon de hele ervaring op te lossen. Door deze golf van gelokaliseerd denken keerde ik al terug naar mijn individuele mentaliteit en begon ik er uit te komen.

Hoewel mijn bewustzijn nog steeds 'daarbuiten' was, begon ik terug te keren naar mijn lichaamsbewustzijn. De tijd dat ik in die staat was leek een eeuwigheid. Maar in biologische aardse tijd duurde het misschien niet langer dan een minuut of twee. Ik kan het niet uitrekenen. Maar toen ik weer vanuit mijn fysieke ogen naar buiten keek, stond de roedel honden die ik net daarvoor had gezien, blij om me heen te springen en te ravotten, alsof ze net waren aangekomen. En ik was vervuld van wonderbaarlijke opgetogenheid.

Ik haast me eraan toe te voegen dat dit een volkomen natuurlijke gebeurtenis was en dat er geen drugs aan te pas kwamen.

Credits: Aangeleverd beeld;

Celbewustzijn

Jaren later zag ik mijn bewustzijn van celbewustzijn bevestigd in een wetenschappelijk tijdschrift. En dat is slechts een van de gevallen waarin aspecten van de mystieke kennis die in die ervaring werd gegeven, later empirisch zijn geverifieerd, zelfs in de kwantumwetenschap.

Ondertussen werd mijn onbezonnen, onbeschaamde, intellectuele leven op zijn kop gezet. Mijn hele opvatting over de aard van het bestaan en de 'werkelijkheid' was voorgoed veranderd. In de maanden die volgden, stootte mijn lichaam geleidelijk tabak af (ik was een pijproker), daarna nam ik afstand van vlees, vis en eieren, en ten slotte alcohol. Ik bleef vegetariër voor de rest van mijn gezonde leven. En de volgende vijftig jaar volgde ik onophoudelijk elk spiritueel pad en elke spirituele praktijk die ik kon vinden om het wonder van die ervaring terug te krijgen.

Mijn zoektocht bracht me naar vele meesters en zware yogapraktijken in vele landen.

En op de een of andere manier heb ik die gekke, wilde en harige reis door heel Afrika gemaakt.

Maar dat is een ander verhaal.

Gedeeltelijk aangepast uit mijn boek "De zoektocht delen: Geheimen van Zelfinzicht". Inner Garden Publicaties. ISBN: 978-1-9996327-3-1). Verkrijgbaar via www.amazon.es voor gemakkelijke levering in Portugal.

www.muzmurray.com


Author

British mystic, author, psychotherapist, spiritual counsellor, mantra yogi, fine artist and illustrator, theatrical set and costume designer. Founder-editor of Gandalf’s Garden magazine and Community in the London Sixties, and 3 years as columnist for Yoga Today magazine, BBC 4 Scriptwriter, author of four spiritual self-development books and two storybooks for children. 

Muz Murray