De afgelopen decennia is het energieverbruik sterk toegenomen. Dit is het gevolg van de bevolkingsgroei en een grotere productieactiviteit. Helaas wordt een groot deel van deze energie opgewekt uit fossiele brandstoffen, die leiden tot de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen (BKG), het grootste probleem van klimaatverandering.

Portugal is nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen (67,1 procent in 2021), waardoor het land 10e staat op de lijst van landen met de hoogste energieafhankelijkheid in de Europese Unie.

Verandering begint nu

De verandering begint nu, bij ieder van ons. Als energieverbruikers is het essentieel dat we ons inzetten voor duurzaamheid en het bewustzijn vergroten om ons gedrag onmiddellijk te veranderen.

Verantwoord en efficiënt energieverbruik draagt niet alleen bij aan de bescherming van het milieu en het beperken van klimaatverandering, maar ook aan het verlagen van de kosten van je elektriciteitsrekening.

In deze zin is EVA, Energy Virtual Assistance, een platform voor energieconsumenten over hoe je efficiënter met deze bron kunt omgaan, waardoor je verbruik daalt en dus ook je energierekening.

Betere keuzes zullen ook helpen om de afhankelijkheid van de EU van externe olie- en gasleveranciers te verminderen en de duurzame groei van de nationale economie en de Europese Unie te ondersteunen.

Maak weloverwogen keuzes, ontdek de beste mogelijkheden om energie te besparen en pas stap voor stap de meest efficiënte maatregelen toe. Met kleine besparingsmaatregelen kunt u grote energie-efficiëntieresultaten behalen.

Het is tijd om na te denken over de manier waarop we energie verbruiken. Ga voor meer informatie naar het platform dat DECO voor je heeft gecreëerd op deco.pt/eva


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins