Coimbra, Braga, Azoren, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Madeira, Faro en Viseu - in die volgorde - zijn de districten en regio's waar het best Engels wordt gesproken. Lissabon, dat vóór de pandemie niet ver van de top van de ranglijst stond, kreeg een nieuwe klap en verloor 18 punten, waardoor het vier plaatsen zakte op de lijst. De gegevens komen uit het EF English Proficiency Index (EF EPI) rapport - dat gegevens analyseert van meer dan 2,2 miljoen niet-moedertaalsprekers van het Engels in 113 landen en regio's.

Op stadsniveau voert Coimbra de nationale ranglijst aan, gevolgd door Braga (2e) en Guimarães (3e). De onderscheiding is ongekend voor de studentenstad, net zoals het ongekend is dat sinds de publicatie van dit onderzoek noch Lissabon noch Porto op het podium staan van Portugese steden waar het best Engels wordt gesproken. Porto had deze titel in 2019, 2020 en 2021 gewonnen en Braga pakte de prijs in 2022.

De Engelse taalvaardigheid in Coimbra (636 punten) staat op gelijke hoogte met de beste hoofdsteden ter wereld: Amsterdam (646 punten), Wenen (640 punten) en Kopenhagen (639 punten).

Over het algemeen waren de Portugese testresultaten dit jaar slechter dan vorig jaar. Portugal was vorig jaar 11 punten gezakt en verloor er dit jaar nog eens zeven. Portugal profiteert echter van de terugval van anderen om één plaats te stijgen in de index die de beheersing van de Engelse taal beoordeelt. De achtste plaats wereldwijd garandeert Portugal de status "High Proficiency" - die het vier jaar geleden voor het eerst bereikte.

Nederland (1e), Singapore (2e) en Oostenrijk (3e) domineren de top 3 van landen waar het best Engels wordt gesproken.

In Zuid-Europa blijven Portugezen de beste Engelssprekenden, met achter zich - maar niet ver daarachter - Griekenland (12e), Italië en Spanje (35e) en Frankrijk (43e).

"De index van dit jaar schetst een illusie van wereldwijde stabiliteit - waar ieders Engels grotendeels hetzelfde blijft, maar de waarheid is dat winst in bepaalde landen en regio's wordt tenietgedaan door verlies in andere," legt studiecoördinator Kate Bell uit.

Voor Bell zijn er drie punten om te onthouden: "Ten eerste blijft de Engelse taalvaardigheid van jongeren dalen (-89 punten bij jongeren tussen 18 en 20 jaar sinds 2015), vooral in enkele grote landen, waaronder India en Indonesië; ten tweede neemt de Engelse taalvaardigheid in een professionele omgeving toe. Wereldwijd is deze vooruitgang geboekt tijdens de pandemische periode (+20 punten voor volwassenen ouder dan 30 tussen 2020 en 2021), maar veel nationale trends wijzen op een gestage verbetering sinds 2015; de genderkloof wordt breder, waarbij het Engels van mannen verbetert (+14 punten) en dat van vrouwen daalt (-19 punten sinds 2014). De genderkloof is echter niet uniform, met 63 landen op of dicht bij gendergelijkheid."

Portugal volgt de Europese trend

In Portugal, net als in Europa, verbeteren mannen hun niveau van het Engels. Sinds 2019 zijn mannen vrouwen voorbijgestreefd en is het verschil groter geworden. Dit jaar zakten Portugese vrouwen 600 punten - wat sinds 2019 niet meer is gebeurd.

Als we kijken naar de cijfers per leeftijdsgroep, is Portugal verrassend in de jongste leeftijdsgroep tussen 18 en 20 jaar oud. Terwijl over de hele wereld jongeren wat vaardigheid hebben verloren, is er in Portugal een verbetering in het Engels in dit bereik. Toch zijn het de jongeren tussen 18 en 20 jaar en volwassenen ouder dan 41 jaar die de slechtste cijfers halen voor dit vak - zij halen echter wel een "high proficiency" cijfer.


Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson