"Het besluit tot goedkeuring van de overeenkomst tussen de Portugese Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake wederzijdse erkenning van rijbewijzen en de uitwisseling daarvan is ondertekend", aldus een verklaring die na de vergadering van de uitvoerende macht werd vrijgegeven.

Met deze overeenkomst worden rijbewijzen die zijn afgegeven door instanties in beide landen wederzijds erkend. Na Brexit was het systeem van rijbewijzen afgegeven door lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens dezelfde zitting van de Raad van Ministers werd de overeenkomst inzake economische samenwerking tussen de Portugese Republiek en de Republiek Moldavië goedgekeurd, die tot doel heeft de economische samenwerking tussen beide staten te ontwikkelen en te versterken. Het doel van de overeenkomst is "het intensiveren en diversifiëren van de bilaterale economische betrekkingen op een voor beide partijen voordelige basis", aldus de Raad van Ministers.