Beschermheilige van artsen, kunstenaars, schilders, chirurgen, boeren en anderen

Sint Lucas, arts in Antiochië en schilder, werd een bekeerling van Sint Paulus en daarna zijn collega. We kennen hem het best als de geschiedschrijver van het Nieuwe Testament. Hoewel hij geen ooggetuige was van het leven van Jezus, verzamelde de evangelist informatie van de apostelen en schreef hij, zoals hij ons vertelt, alle dingen in volgorde op.

De Handelingen van de Apostelen werden door deze Evangelist geschreven als een vervolg op zijn Evangelie en brengen de geschiedenis van de Kerk tot aan de eerste gevangenneming van Sint Paulus in Rome. De nederige historicus noemt zichzelf nooit bij naam, maar door af en toe "wij" te gebruiken in plaats van "zij" kunnen we zijn aanwezigheid ontdekken in de scènes die hij beschrijft. Zo vinden we dat hij met Sint Paulus en Silas van Troas naar Macedonië voer; dat hij blijkbaar zeven jaar achterbleef in Filippi, en ten slotte de schipbreuk en de gevaren deelde van de gedenkwaardige reis naar Rome.

Credits: PA; Auteur: PA;

Hier eindigt zijn eigen verhaal, maar uit de brieven van Paulus leren we dat Lucas tot het einde toe zijn trouwe metgezel was. Enige tijd later stierf hij de martelaarsdood in Achaia.