De Europese Unie (EU) heeft zich gebogen over de lokale accommodatiesector (AL) en heeft aangekondigd dat de Raad van de EU en het Europees Parlement een voorlopig akkoord hebben bereikt om meer transparantie te brengen in de toeristische verhuur op korte termijn. Het gaat om een ontwerpverordening over het verzamelen en delen van gegevens bij dit soort diensten.

De nieuwe verordening zou 24 maanden na de inwerkingtreding van toepassing moeten zijn, terwijl het voorlopige akkoord nog moet worden goedgekeurd en formeel aangenomen door de twee instellingen, aldus de EU-Raad in een verklaring.

"Iedereen profiteert van de overeenkomst. De nieuwe verordening creëert een enkele en eenvoudige reeks informatieregels voor platforms en vergemakkelijkt de registratieprocedures voor verhuurders. Meer transparantie zal het vertrouwen van toeristen vergroten en de autoriteiten helpen een beter toerismebeleid te ontwikkelen om sociale en ecologische duurzaamheid te garanderen en tegelijkertijd illegale activiteiten te helpen controleren", aldus Rosana Morillo Rodriguez, interim staatssecretaris voor Toerisme in Spanje.

Volgens de Raad van de EU is het centrale doel van de overeenkomst en dus ook van de voorgestelde verordening om de transparantie in de sector te vergroten en overheidsinstanties te helpen bij het reguleren van de sector.

Hoewel AL "voordelen biedt voor zowel gastheren als toeristen", kan deze overeenkomst "een bron van zorg zijn voor sommige lokale gemeenschappen die bijvoorbeeld worstelen met een gebrek aan betaalbare huisvesting", concludeert het document. Dit is bovendien een onderwerp dat veel inkt heeft doen vloeien in Portugal, met het Mais Habitação-programma dat sinds 7 oktober van kracht is en nieuwe regels voor de sector vastlegt - nieuwe licenties worden in kustgemeenten bevroren tot 2030.

De overeenkomst bepaalt ook dat platforms maandelijks activiteitsgegevens moeten doorgeven aan de overheid en dat kleine en micro online kortetermijnverhuurplatforms hun activiteiten elk kwartaal moeten doorgeven.