In absolute termen, volgens gegevens vrijgegeven door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), steeg het gemiddelde salaris met 5,9%, tot 1.438 euro, wat synoniem staat voor een vertraging.

"De gemiddelde totale bruto beloning per werknemer steeg met 5,9% tot 1.438 euro, in het kwartaal eindigend in september, in vergelijking met dezelfde periode in 2022″, benadrukt INE, in het statistisch hoogtepunt. In het tweede kwartaal steeg het gemiddelde salaris met 6,9%, wat betekent dat er tussen juli en september een vertraging was.

Aan de andere kant geeft het statistiekbureau aan dat de reguliere component - die de kerst- en vakantiebonus uitsluit en dus minder seizoensgebonden is - en de basiscomponent van het gemiddelde salaris met respectievelijk 6,2% en 6,6% stegen en uitkwamen op respectievelijk 1.216 euro en 1.145 euro. En ook in dit geval was er een vertraging ten opzichte van de variaties die in het tweede kwartaal waren opgetekend.

Wat betreft de invloed van de inflatie op de Portugese portefeuille, zegt INE dat de gemiddelde totale maandelijkse brutolonen in reële termen met 2,4% zijn gestegen, waarbij de reguliere component met 2,6% is gestegen en de basiscomponent met 3%.

"Dit is de vijfde opeenvolgende maand waarin de lonen reëel zijn gestegen sinds november 2021", benadrukt INE. Toch was er ten opzichte van het kwartaal dat eindigde in juni 2023 een vertraging in de reële lonen (van 2,6% naar 2,4%).

Wat betreft de variatie tussen sectoren en werkgevers van verschillende grootte, meldt het statistiekbureau dat de grootste stijgingen werden waargenomen in de "winningsindustrieën" (9,5%), in bedrijven met één tot vier werknemers (7,1%), in de particuliere sector (6,3%) en in bedrijven met "kennisintensieve marktdiensten" (9,0%).