Al vier maanden op rij stijgt de werkloosheid die wordt geregistreerd door het Instituut voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding(IEFP), volgens een rapport van ECO.

"Eind oktober 2023 waren er 303.356 werklozen geregistreerd bij de diensten voor arbeidsbemiddeling van het vasteland en autonome regio's. Het totale aantal werklozen in het land was hoger dan in oktober 2023. Het totale aantal geregistreerde werklozen in het land was hoger dan in dezelfde maand van 2022 (+14.231; +4,9%) en in de voorgaande maand (+3.243; +1,1%)", legt het IEFP uit.

Werklozen die minder dan 12 maanden in een arbeidsbureau waren ingeschreven, droegen bij aan deze ontwikkeling. Daarentegen was er een daling bij degenen die 12 of meer maanden geleden waren ingeschreven.

Aan de andere kant steeg de werkloosheid in de verschillende regio's van het land, met uitzondering van de Azoren en Madeira, van jaar tot jaar. Het hoogste cijfer werd genoteerd in de Algarve, waar de werkloosheid met 8,9% steeg ten opzichte van een jaar geleden.

In het noorden en midden van het land daalde de werkloosheid, maar in andere delen van het land steeg de werkloosheid. In de Algarve steeg de werkloosheid met 23,1% ten opzichte van september.