Portugal heeft zich niet gehouden aan de aanbevelingen van de Europese Commissie om de steun "zo snel mogelijk" te verlagen om de stijging van de energieprijzen te verzachten, noch heeft het de steun omgevormd om gerichter en meer gericht te zijn op de meest behoeftige gezinnen. Brussel adviseert het land daarom om deze maatregelen snel af te bouwen, in overeenstemming met het advies van de Europese Commissie over de ontwerpbegroting van de staat voor 2024 en zoals gerapporteerd door ECO.

Wat betreft de aanbevelingen voor steun om de stijging van de energieprijzen te matigen, "is de Commissie van mening dat het ontwerpbegrotingsplan van Portugal niet volledig in overeenstemming is met de aanbeveling van de Raad van 14 juli 2023".

De communautaire uitvoerende macht wijst op maatregelen zoals de "algemene verlaging van de brandstofbelasting en de bevriezing van de koolstofbelasting", die in 2024 en 2025 van kracht blijven - ondanks het feit dat ze geleidelijk worden verlaagd. "De meeste van deze energiesteunmaatregelen in 2023 en 2024 lijken niet gericht te zijn op de meest kwetsbare gezinnen of bedrijven en houden het prijssignaal om de vraag naar energie te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen niet volledig in stand", stelt Brussel.

"Daarom verzoekt de Commissie Portugal om de energiesteunmaatregelen in 2023 en 2024 zo snel mogelijk af te bouwen".