Volgens een rapport van CNN hadden afgelopen maand 1.677.858 gebruikers geen huisarts toegewezen gekregen, dat is een stijging van 24.434 vergeleken met de 1.653.424 geregistreerde gebruikers in september. Het aantal mensen in deze situatie stijgt sinds juni, dat wil zeggen voor vier opeenvolgende maanden, maar blijft onder de 1.757.747 geregistreerd in mei. Als de vergelijking wordt gemaakt met dezelfde periode vorig jaar, is dit een stijging van 25% (in oktober 2022 waren er 1.342.472 mensen zonder huisarts).

In een tijd waarin de weigering van artsen om meer overuren te maken, naast de verplichte 150 uur per jaar, de NHS onder druk zet, met meer dan 30 hulpdiensten die met beperkingen te maken hebben, en met de winter in aantocht (die voor extra druk kan zorgen) hebben de verantwoordelijken burgers aangespoord om eerst de SNS24-lijn te bellen, voordat ze naar de spoedeisende hulp gaan of naar gezondheidscentra.

Het aantal mensen zonder huisarts is de afgelopen jaren toegenomen door pensioneringen en het gebrek aan capaciteit van de NHS om specialisten aan te trekken. Het probleem is al opgepakt door de (nu nog) minister-president en de minister van Volksgezondheid, die eind oktober toegaven in te huren en te contracteren met de sociale sector. Toch benadrukte Manuel Pizarro dat de komst van verschillende professionals in de pensioengerechtigde leeftijd tot eind volgend jaar voor problemen zal zorgen op dit gebied.