De vergadering vindt plaats op het hoofdkantoor van de vereniging, Rua Direita 44 FR/A, Praia da Luz, Lagos 8600 - 160, op 25 november 2023 om 10.00 uur, met de volgende agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering die plaatsvond op 23 maart van dit jaar.

2. Presentatie van het verslag en actieplan voor 2024

3. Presentatie, discussie en beraadslaging over de begroting voor 2024

4. Verkiezing van leden van bedrijfsorganen

Als er geen quorum is op het aangegeven tijdstip, zal de vergadering een half uur later plaatsvinden op dezelfde locatie met een willekeurig aantal leden en met dezelfde agenda.

Carol Whittamore -Voorzitter van de Algemene Vergadering