Het ministerie van Arbeid onthulde dat 5.343 Portugezen zich tussen oktober 2022 en september 2023 hebben geregistreerd bij de Britse sociale zekerheid, 40,8% minder dan in de voorgaande 12 maanden (9.024).

De registratie bij de sociale zekerheid, die verplicht is om in het land te mogen werken of sociale steun te ontvangen, is een manier om demografische stromen te berekenen.

De daling is toegenomen sinds 2020, na de Covid-19 pandemie en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU).

Hoewel de Britse regering 1,1 miljoen nieuwe registraties van niet-Britse volwassen buitenlandse burgers bij de sociale zekerheid registreerde, waren slechts 110.000 daarvan EU-burgers (10%), een daling van 50 procentpunten ten opzichte van september 2019.

De meest recente gegevens over het registratiesysteem voor burgers van de Europese Unie [EU Settlement Scheme, EUSS] zijn ook vrijgegeven, waarin tot 30 september 2023 504.170 aanvragen van Portugese burgers zijn geteld om een verblijfsvergunning te krijgen.

Hiervan ontvingen 273.980 Portugezen een permanente verblijfstitel [vestigingsstatus], 170.110 een voorlopige titel [voorvestigingsstatus] en van 52 800 aanvragen werd de aanvraag afgewezen of ongeldig verklaard.

Het aantal aanvragen komt niet overeen met het aantal Portugese inwoners in het Verenigd Koninkrijk, dat op ongeveer 450 duizend wordt geschat, aangezien sommige aanvragen herhaaldelijk worden ingediend.