Dit zou kunnen helpen met alles van maandelijkse parasietenbehandelingen om de goede gezondheid van het huisdier te waarborgen, sterilisatiekosten voor degenen die, om wat voor reden dan ook, niet in aanmerking komen voor andere liefdadigheidsinstellingen die in dit opzicht helpen, om ongewenste nestjes te verminderen en ook kosten voor noodgevallen/ongevallenzorg indien nodig. Dit zou mensen helpen die anders hun hond in een asiel zouden moeten plaatsen als ze ouder of ziek worden, en het zou ook mensen helpen wiens hond onverwachte verwondingen of ziektes heeft gehad, die hoge dierenartskosten veroorzaken die de familie niet kan betalen.

Het zou ook de asielen helpen omdat er dan minder oudere of zieke honden naar het asiel gebracht zouden worden en het zou de nesten van onverwachte dieren in vuilnisbakken verminderen, waar armere mensen niet mee om kunnen gaan.

We zamelen het geld in door middel van donaties en geldinzamelingsacties. Het geld wordt alleen uitgekeerd na ontvangst van het bewijs van de ziekte, verwonding of dierenartsrekening zelf, en er zal te allen tijde volledige transparantie zijn zodat iedereen het kan zien. Elke keer dat een donatie van deze groep wordt gedaan om een dier te helpen, wordt dit gedeeld zodat de donateurs het bewijs kunnen zien.

Sluit je alsjeblieft aan, want ik wil graag helpen en ik wil niet dat mensen familie verliezen vanwege de financiën. Ik kijk ernaar uit dat je meedoet. Je kunt ons zien op Facebook onder Buddy's Legacy of via de website Buddyslegacy.com

Hartelijk dank!