Na het "enorme succes" van de vaccinatie tegen Covid-19 en griep, waarbij al meer dan 3,3 miljoen vaccins zijn toegediend, verdedigde Fernando Araújo het belang om gebruik te maken van deze "geïnstalleerde machine" in apotheken om deze uit te breiden naar andere vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (PNV), namelijk het tetanus- en difterievaccin.

"Er is capaciteit, er is beschikbaarheid en ik denk dat het een belangrijke manier is om de therapietrouw voor dit type vaccin te vergroten," zei Fernando Araújo op de conferentie "Apotheken op weg naar Volksgezondheid", georganiseerd door de Nationale Associatie van Apotheken(ANF), die het Witboek over Portugese Apotheken presenteerde in Lissabon.

Onder verwijzing naar gegevens van de Gemeenschappelijke Diensten van het Ministerie van Volksgezondheid(SPMS) zei hij dat vorig jaar ongeveer een half miljoen mensen met deze vaccins zijn gevaccineerd.

De uitvoerend directeur van de SNS zei dat ze zullen samenwerken met de DGS, vanuit een technisch en normatief oogpunt, met Infarmed, voor regelgeving, met de Orde van Apothekers en met apotheken, om te analyseren hoe dit kan worden gedaan.

"Maar we hebben alle voorwaarden om ook, binnen de reikwijdte van het PNV, in het geval van volwassenen, het aantal vaccinatieplaatsen uit te breiden," verdedigde hij, waarbij hij stelde dat "de eerstelijnsgezondheidszorg altijd een open plaats zal blijven voor dit doel".

Hij zei echter dat in het geval van vaccinatie "kansen niet mogen worden gemist".

"Wanneer een patiënt om wat voor reden dan ook naar de huisarts of verpleegkundige gaat, moeten we altijd beoordelen of het vaccinatieplan wordt nageleefd, zo niet, dan moeten we dat antwoord bieden", benadrukte hij.

"Unieke mogelijkheid

De uitbreiding van deze mogelijkheid naar meer dan 3.000 apotheken creëert een "unieke mogelijkheid om diegenen te bereiken die soms" niet bereikt kunnen worden.

ITherapeutisch aan deze maatregel heeft het DGS gekeken naar andere maatregelen die het in 2024 op de agenda wil zetten en die raakvlakken hebben met sommige maatregelen in het witboek, zoals "therapeutische interventie in milde klinische situaties" door apotheken.

Op dit moment is de DE-SNS bezig met het voorbereidende werk met de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming, die "essentieel is voor dit doel", en hoopt dat ze begin 2024 de parameters en grondslagen hiervoor kunnen vaststellen.

Hij benadrukte ook als de "meest emblematische maatregel op het gebied van HIV de mogelijkheid voor apotheken om PREP (pre-exposure prophylaxis) te distribueren.

Dit werk is erop gericht dat apothekers, maar ook psychologen en voedingsdeskundigen, toegang krijgen tot "delen van het elektronisch patiëntendossier" van de gebruiker, toegang krijgen tot "waardevolle klinische informatie voor hun activiteit" en tegelijkertijd ook hun klinische activiteit kunnen vastleggen in het dossier van de gebruiker, legde hij uit.

Volgens Fernando Araújo wordt er samen met de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming gewerkt aan het beperken van de gebieden die cruciaal zijn in termen van veiligheid voor gebruikers.

Hij onthulde ook dat het de bedoeling is om een proefproject op te zetten in een afgebakend geografisch gebied met pathologieën zoals ongecompliceerde lagere urineweginfecties bij vrouwen.

Dit werk zal moeten worden gedaan met het DGS en met protocollen voor diagnose, behandeling en voorafgaande validatie.

"We willen, op een gecontroleerde manier, de druk op huisartsen en het onnodige beroep op de spoedeisende hulp verminderen, wanneer er andere soorten oplossingen zijn die ook voorzien of beschikbaar zijn in het gezondheidssysteem," zei ze.