"November is de maand voor de betaling van de laatste termijn van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting. U kunt uw factuurnota raadplegen in uw gereserveerde gedeelte van de Finance Portal", herinnert de Belastingdienst (AT) in een publicatie gedeeld op Facebook.

Wat zijn de IMI-termijnen?

De huidige wetgeving bepaalt dat wanneer een belastingbetaler een IMI-waarde heeft van meer dan 100 euro, maar minder dan 500 euro, deze automatisch wordt opgesplitst in twee termijnen of drie termijnen wanneer deze meer dan 500 euro bedraagt, deze respectievelijk in mei en november of in mei, augustus en november worden betaald.

Volgens gegevens van AT werden dit jaar 4.082.440 IMI-schikkingen uitgegeven, waarvan 916.359 met een waarde tot 100 euro. Dat universum omvat 2.486.548 met een belastingwaarde tussen 100 en 500 euro en 679.533 boven 500 euro.

Dezelfde informatie laat zien dat er dit jaar 556.011 belastingbetalers waren die het voorschot op IMI voor 2022 betaalden, dat wil zeggen, die de referentie op het afrekeningsbiljet van mei gebruikten om de belasting volledig te betalen.

IMI-tarieven worden jaarlijks door gemeenten vastgesteld tussen een minimumwaarde van 0,3% en een maximum van 0,45%, waarbij hogere tarieven worden voorzien voor leegstaande of vervallen eigendommen. De IMI wordt berekend op basis van de fiscale vermogenswaarde (VPT) die op 31 december van het jaar waarop de belasting betrekking heeft in de matrix staat.

Gerelateerd artikel: Deadline onroerendgoedbelasting nadert