Ultrafijne deeltjes, een praktisch onzichtbare vervuilende stof maar zeer schadelijk voor de gezondheid, vertoonden concentraties met "zeer hoge pieken" in de buurt van Humberto Delgado Airport "en zelfs in Jardim do Campo Grande, naast een kinderspeelplaats", waarschuwt Zero.

"In gebieden ver van de invloed van het vliegveld en de vliegtuigen zijn de gemeten concentraties van deze deeltjes veel lager".

Het probleem - stelt Zero - is dat ultrafijne deeltjes "niet systematisch worden gemonitord en dat er ook geen wetgeving voor is in Portugal", ondanks de schade die ze aan de gezondheid toebrengen.

In Lissabon zijn extra fijne deeltjes voornamelijk afkomstig van de verbrandingsreacties van auto- en vliegtuigmotoren, met gevolgen voor de gezondheid variërend van ademhalings- en hart- en vaatziekten tot kanker en diabetes.

"Kinderen zijn extra kwetsbaar en zelfs baby's, die nog in de baarmoeder zitten, kunnen er last van hebben", benadrukt de vereniging.

Zero herinnert eraan dat ze heeft gewaarschuwd voor het "ernstige milieuprobleem" dat Humberto Delgado Airport vertegenwoordigt en beschuldigt de autoriteiten van "samenzwering".

Daarentegen beveelt de vereniging enkele maatregelen aan om de hoge hoeveelheid ultrafijne deeltjes in sommige gebieden van Lissabon aan te pakken: implementeer op korte termijn een monitoringsysteem, vooral in de gebieden die het meest worden beïnvloed door de activiteiten van het vliegveld; en evalueer en optimaliseer de procedures voor het landen en opstijgen van vliegtuigen om de concentraties op grondniveau te verminderen.

De derde aanbeveling betreft de sluiting van Humberto Delgado Airport, "onverenigbaar met aanvaardbare niveaus voor de volksgezondheid in Lissabon".

Zero begrijpt dat het vliegveld moet worden gedeactiveerd "in de komende vijf, maximaal zeven jaar, waarbij gekozen wordt voor een locatie die zo ver mogelijk verwijderd is van bevolkingsclusters en met minimale ecologische, sociale en economische schade".