Volgens gegevens van Savills Portugal bedroegen de investeringen in vastgoed in Portugal in september 2023 meer dan een miljard euro. De sectoren detailhandel en toerisme leiden investeringstransacties op de nationale markt.

"Ondanks de daling van de energieprijzen en een stabiele banenmarkt, draagt de context van de afgelopen maanden in heel Europa, gekenmerkt door een hoge inflatie, de stijging van de kosten van leningen, de vermindering van de steunmaatregelen van de overheid en de daling van de particuliere consumptie bij aan de negatievere economische vooruitzichten.

Volgens de resultaten bereikte de vastgoedinvesteringsmarkt in Portugal in het 3e kwartaal van 2023 een totaalbedrag van 262 miljoen euro, een waarde die een daling van 46% ten opzichte van het voorgaande kwartaal vertegenwoordigt.

"De totale investeringen in de eerste negen maanden van het jaar bedragen 1.021 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 48% ten opzichte van dezelfde periode in 2022".