Het voorstel om deze belastingverhoging af te schaffen, ondertekend door de PS, werd goedgekeurd zonder tegenstemmen en met onthouding van Livre. De voorstellen van de oppositie om ook de IUC-verhoging voor oudere auto's af te schaffen, werden door de PS verworpen.

De gefaseerde verhoging van de IUC was een van de OE2024-maatregelen die de meeste controverse en betwisting veroorzaakten, omdat het voorziet in een verhoging van de IUC voor deze auto's, met een tarief van 25 euro per jaar, totdat ze de belasting voor gelijkwaardige auto's bereiken, maar dan geregistreerd vanaf juli 2007.

Het resultaat van de maatregel zou uiteindelijk worden beslist toen de PS, die een meerderheid in het parlement heeft, aankondigde dat de afschaffing van deze maatregel een van de voorgestelde wijzigingen op OE2024 zou zijn.

Bij deze gelegenheid wees Eurico Brilhante Dias, de leider van de PS in het parlement, erop dat vanaf het begin de meerderheid van de afgevaardigden in zijn bank van plan was om het oorspronkelijke voorstel van de regering over de IUC te wijzigen, omdat het bij veel burgers een "gevoel van sociale onrechtvaardigheid" had veroorzaakt.