Volgens het rapport met de economische vooruitzichten zal de inflatie dit jaar met 5,5% dalen (5,7% in de vorige update) tot 3,3% in 2024 en 2,4% in 2025, dicht bij de doelstelling van 2% die de Europese Centrale Bank wil bereiken.

De prognoses van het Internationaal Monetair Fonds wijzen op hun beurt op een daling van de inflatie naar 5,3% in 2023 en 3,4% in 2024.

De Bank van Portugal (BdP) heeft de inflatie voor dit jaar en volgend jaar licht naar boven bijgesteld tot 5,4% en 3,6%, voornamelijk als gevolg van de energieprijzen, maar verwacht dat het cijfer zal blijven dalen.

"De geleidelijke afschaffing van energie- en inflatiesteun en de hoge nominale groei van het bbp [bruto binnenlands product] zullen bijdragen aan het behoud van begrotingsoverschotten en het terugdringen van de overheidsschuld tot ongeveer 98% van het bbp in 2025 (Maastricht-definitie)", benadrukt de OESO in het rapport.

"Groei van de werkgelegenheid of lonen hoger dan verwacht zou de consumptie ondersteunen, maar zou ook de inflatie aanwakkeren", waarschuwde hij, en "anderzijds zouden de uitgaven van het PRR [herstel- en herstelplan] langzamer kunnen worden uitgevoerd dan verwacht, wat een lagere groei en inflatie zou betekenen", aldus de organisatie.