Op jaarbasis bedroeg de verandering 8,2% (7,8% in september).

"Opgemerkt moet worden dat het aantal bankbeoordelingen ongeveer 26,9 duizend bedroeg, wat een stijging van 7,8% betekent ten opzichte van de voorgaande periode en een stijging van 4,9% op jaarbasis", merkt INE op.

De centrale regio registreerde de meest significante stijging ten opzichte van de voorgaande maand (0,7%) en de autonome regio Madeira had de grootste daling (-2,3%).

Vergeleken met oktober 2022 steeg de mediane waarde van de taxaties met 8,2%, waarbij de grootste variatie werd waargenomen in de autonome regio Madeira (19,6%) en de laagste in de Algarve (6,1%).

Volgens de Median Bank Valuation Index, in oktober 2023, hadden de Algarve, het grootstedelijk gebied van Lissabon, de autonome regio Madeira en de Alentejo Litoral taxatiewaarden die respectievelijk 37,3%, 32,4%, 11,5% en 10,4% hoger waren dan de mediaan van het land. Alto Tâmega, Beiras en Serra da Estrela en Terras de Trás-os-Montes waren de regio's met de laagste waarden ten opzichte van de landelijke mediaan (respectievelijk -49,9%, -49,0% en -48,5%).