Volgens gegevens van de Belastingdienst (AT) zijn er dit jaar 4.082.440 IMI-betalingen gedaan, waarvan 916.359 met een waarde tot 100 euro. Dat universum omvat 2.486.548 met een belastingwaarde tussen 100 en 500 euro en 679.533 boven 500 euro.

Sinds enkele jaren kunnen belastingbetalers het volledige IMI in mei betalen wanneer de waarde ervan hoger is dan 100 of 500 euro - situaties waarin twee keer kan worden betaald, in mei en november, of in drie maanden, respectievelijk in mei, augustus en november.

Volgens dezelfde officiële informatie waren er dit jaar 556.011 belastingbetalers die het voorschot op de IMI voor 2022 betaalden, dat wil zeggen, die de referentie op de afrekeningsnota van mei gebruikten om de belasting volledig te betalen.

IMI-tarieven worden jaarlijks door gemeenten vastgesteld tussen een minimumwaarde van 0,3% en een maximum van 0,45%, waarbij hogere tarieven worden voorzien voor leegstaande of vervallen eigendommen.

Het IMI wordt berekend op basis van de fiscale vermogenswaarde (VPT) die op 31 december van het jaar waarop de belasting betrekking heeft in de matrix staat.

Volgens gegevens van de begrotingsuitvoering betaalden vastgoedeigenaren tot september 1.268,4 miljoen euro aan IMI, een waarde die 1,9% lager is dan in dezelfde maand vorig jaar.

Gerelateerd artikel: Uiterste datum onroerendgoedbelasting