Volgens de krant Postal stelt het wetsdecreet dat "richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 voorziet in de periodieke keuring van motoren, driewielers en vierwielers met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc. Wetsdecreet nr. 144/2012 van 11 juli, in zijn huidige bewoordingen, dat de regeling voor de technische keuring van motorvoertuigen en hun aanhangwagens goedkeurt, stelt de keuringsverplichting vast voor deze voertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 250 cc, waardoor het noodzakelijk werd om deze verplichting in overeenstemming te brengen met de verplichting die door voornoemde richtlijn wordt opgelegd".

Tijdens de inspectie worden verschillende factoren beoordeeld die relevant zijn voor de veiligheid en prestaties van de voertuigen. Het remsysteem, de stuurinrichting, het gezichtsveld, de installatie van lichten, verlichtingsapparatuur en elektronische onderdelen, assen, wielen en banden, het frame en de carrosserie, naast de controle van het geluidsniveau en de uitstoot van verontreinigende stoffen.

Elektrische voertuigen hoeven zich niet jaarlijks te melden voor de verplichte inspectie en alleen voertuigen met verbranding, benzine of diesel zijn verplicht om deel te nemen.