"Het wetsdecreet dat een salarispremie creëert voor jongeren die hoger onderwijs afronden en in Portugal blijven werken, is goedgekeurd", staat te lezen in een verklaring van de Ministerraad.

De staatsbegroting voor 2024 (OE2024) voorziet dat het bedrag van het collegegeld niet zal veranderen, maar studenten zullen op een andere manier kunnen profiteren, zolang ze in Portugal blijven werken na het afronden van de opleiding.

"Met het tweeledige doel om de voortzetting van hogere studies te belonen en de meest gekwalificeerde jongeren aan te moedigen om in het land te blijven, zal de regering vanaf 2024 een stimulans toekennen aan recent afgestudeerde jongeren voor een bedrag dat overeenkomt met één jaar collegegeld voor elk jaar dat ze werk in Portugal gedeclareerd hebben", staat in het verslag bij het OE2024-voorstel.

Met een budget van ongeveer 215 miljoen euro zal de maatregel gelden voor de 250.000 studenten die dit jaar een bachelordiploma, geïntegreerd masterdiploma of diploma hebben behaald aan openbare en particuliere instellingen voor hoger onderwijs.

Jongeren zullen recht hebben op een terugbetaling van het bedrag dat gelijk is aan het collegegeld over een periode die gelijk is aan het aantal jaren van de opleiding, tot vier jaar voor afgestudeerden, tot zes jaar in het geval van geïntegreerde masters en twee jaar voor masters.

De enige voorwaarde is dat ze gedurende die periode in Portugal werken.

"Het maximumbedrag is 697 euro per werkjaar voor geïntegreerde graden en 1.500 euro voor masterdiploma's", aldus het rapport.