Voor deze berekening is rekening gehouden met sterfgevallen die zijn geregistreerd bij de burgerlijke stand en met voorlopige schattingen van de inwonende bevolking.

De levensverwachting op 65-jarige leeftijd is het gemiddelde aantal jaren dat een persoon die die leeftijd bereikt nog kan verwachten te leven, met behoud van de sterftecijfers per leeftijd die op dat moment werden waargenomen.