Volgens de tekst die is goedgekeurd door de lidstaten - en die nog formeel moet worden aangenomen door de EU en het Europees Parlement - mogen houders van een rijbewijs vanaf 17 jaar "alleen nog rijden onder begeleiding van een persoon die op de stoel naast de bestuurder zit en die in staat is begeleiding te geven".

De begeleider moet minstens 24 jaar oud zijn en al vijf jaar of langer een rijbewijs hebben.

Nieuw geregistreerde bestuurders krijgen ook een periode van minstens twee jaar 'nultolerantie' voor rijden onder invloed van alcohol, en er moeten ook sancties komen in geval van drugsgebruik.

De lidstaten moeten ook beginnen met het uitgeven van digitale rijbewijzen.

Wat de wijzigingen van de EU-regels inzake verkeersveiligheid betreft, stellen de lidstaten voor om er drie overtredingen aan toe te voegen: niet-naleving van de regels inzake toegangsbeperkingen voor voertuigen, onderduiken en niet-naleving van de regels die van toepassing zijn op spoorwegovergangen.

In het geval van een verkeersovertreding begaan door een bestuurder in een andere lidstaat, moeten zowel de kennisgeving van de verkeersovertreding als de vervolgdocumenten worden verzonden in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig.

Anderzijds, wanneer de kennisgeving van de verkeersovertreding en andere vervolgmededelingen worden verzonden in een taal die de ontvanger niet begrijpt, moet de betrokkene de mogelijkheid hebben om de vervolgdocumenten te vragen in een andere officiële EU-taal van zijn keuze, die verschilt van de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig.