De Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid (ANSR) en Brisa Autoestradas hebben een verbintenis ondertekend in het kader van de Nationale Verkeersveiligheidsstrategie Vision Zero 2030, die tot doel heeft het aantal verkeersdoden tegen 2030 met 50% te verminderen.

De Nationale Verkeersveiligheidsstrategie, die nooit is goedgekeurd door de regering, zal worden geïmplementeerd door middel van meerjarige actieplannen, waarbij de verbintenis tussen ANSR en Brisa de eerste overeenkomst is die is ondertekend in het kader van deze nationale strategie.

Deze overeenkomst legt de maatregelen vast die beide partijen in de biënnale 2024-2025 zullen uitvoeren om hun doelen voor 2030 te bereiken.

Door de 'Vision Zero 2030 Commitment' te onderschrijven, verplicht Brisa Autoestradas zich om het verkeersveiligheidsbeheersysteem in 2024 en 2025 te ontwikkelen, met een geschatte investering van vijf miljoen euro.

Andere toezeggingen van het bedrijf zijn het gebruik van de beste internationale praktijken in het gebruik van nieuwe apparatuur om de bewegwijzering te versterken, deelname aan campagnes voor het aannemen van veilig gedrag door chauffeurs en het uitvoeren van corrigerende maatregelen die zijn geïdentificeerd in het Nationaal Plan van Zones met Ongevallen en inspecties uitgevoerd door ANSR.

In het kader van deze overeenkomst zal ANSR ook een reeks maatregelen ontwikkelen voor een geschatte investering van twee miljoen euro, waarbij de nadruk ligt op de voorbereiding van het Nationaal Plan voor de identificatie van gebieden met veel ongevallen, verkeersveiligheidsinspecties met aanbevelingen voor de verbetering van de veiligheid en de uitvoering van informatie- en bewustmakingscampagnes voor veilig gedrag bij chauffeurs.

Volgens de ANSR zullen de maatregelen waarin de overeenkomst voorziet om de zes maanden worden gecontroleerd, waarbij het tijdschema en de mate van verwezenlijking van de uitvoeringsindicatoren en de belangrijkste prestatie-indicatoren zullen worden bewaakt.

Het jaarlijkse monitoringrapport van de Vision Zero 2030-strategie zal jaarlijks worden uitgevoerd, waaraan Brisa Autoestradas haar respectievelijke bijdragen zal leveren.

In een gesprek met het agentschap Lusa zei de voorzitter van het uitvoerend comité van de Brisa groep, António Pires de Lima, dat de vandaag ondertekende verbintenis "volgt op een reis die Brisa altijd heeft gevolgd in samenwerking" met entiteiten op het gebied van verkeersveiligheid met als doel het verminderen van ongevallen en sterfte op snelwegen.

Volgens Pires de Lima zijn de ongevallen op snelwegen die door Brisa zijn geconcessioneerd de afgelopen 10 jaar met 50% gedaald en met ongeveer 25% in vergelijking met de gegevens van 2019, terwijl de cijfers op andere wegen zijn gestabiliseerd.

De verantwoordelijke persoon hield vol dat deze daling gerelateerd is aan een reeks maatregelen en "veel van hen uit Brisa's eigen investering".

Onder de maatregelen, benadrukte hij de machines die bestuurders of mensen die bij Brisa werken kunnen beschermen wanneer er onderhoudswerkzaamheden zijn, het verkleinen van dode hoeken en het installeren van radars in dode hoeken, omdat te hoge snelheid nog steeds de belangrijkste reden is voor ongevallen op snelwegen.

De Vision Zero 2030 Nationale Verkeersveiligheidsstrategie wil op drie gebieden actie ondernemen: houding en gedrag, black spots op nationale en gemeentelijke wegen en werk rond hulp na ongevallen.