Volgens de ICNF is het doel het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarden van het natuurpark Serra da Estrela.

In een verklaring kondigde de ICNF aan dat er op 26 augustus en op 22 november ongezuiverd afvalwater is geloosd in het park, gelegen in Penhas Douradas, in Serra da Estrela.

Het bedrijf dat de apparatuur beheert werd op 24 november op de hoogte gesteld dat "het de activiteiten van zijn respectieve infrastructuren moest beëindigen", voegde ICNF eraan toe, twee dagen later in een gezamenlijke actie van het Nature Watch Team en het GNR van Montanha, werd geconstateerd dat de apparatuur nog steeds operationeel was.

Naast het park geldt de schorsing ook voor de bar en het restaurant, ook gevestigd in Penhas Douradas, in de wijk Guards.

Omdat de beperkingen niet werden nageleefd, heeft de ICNF "het Openbaar Ministerie om gerechtelijke tussenkomst verzocht, om op te treden tegen de geregistreerde overtredingen" en "de noodzaak van de naleving van het administratieve bevel".

"Deze gebeurtenis (lozingen van afvalwater) brengt de natuurlijke en landschappelijke waarden van de regio, die ecologisch gevoelig zijn, in gevaar. Het is absoluut noodzakelijk dat de voortzetting van de overtredingen wordt voorkomen, omdat de situatie onomkeerbaar wordt en het moeilijker of onmogelijk wordt om de waarden te vervangen".