Ondanks het feit dat het een tijdrovend en kostbaar proces is, stelt het CTI dat nadat het deactiveringsproces van het vliegveld is voltooid, de locatie waar het nu staat mogelijk plaats kan maken voor een nieuw, groener stedelijk gebied.

Volgens het rapport, geciteerd door Público, zouden er op de 700.000 vierkante meter huizen (meer dan tweeduizend appartementen) kunnen worden gebouwd, evenals kantoren, winkels, toeristische accommodaties, een hotel en een winkelcentrum.

Deze mogelijkheid, waarvoor de commissie een economisch-financiële en kosten-batenanalyse uitvoerde, toont winstgevendheid en maakt de exploratie van het land na de deactivering van de luchthaven mogelijk.

Er zijn drie hypotheses die moeten worden onderzocht: de volledige herverkaveling van het land (alle 477 hectare omgezet in een groen gebied), de exclusieve tegeldemaking van het gebied dat momenteel bebouwd is (7 procent van het totale land) en de tegeldemaking van een bebouwbaar gebied van 14,7 procent.

De laatste mogelijkheid zou het meest winstgevend zijn, stelt het CTI, door te wijzen op de totale kosten van €342 miljoen voor de herverkaveling van het land, en een rendement van €510 miljoen (netto) met vastgoedexploitaties en door hergebruik van het land, wat een positieve financiële impact zou kunnen hebben van ongeveer €168 miljoen.

Bij deze optie houdt het CTI er rekening mee dat "risico's die gepaard gaan met een operatie van deze omvang, kunnen leiden tot afwijkingen, met name in de saneringskosten."

Bij deze optie wordt 407 hectare omgezet in groengebied en wordt meer dan 700 vierkante meter stedelijk gebied, met een verdelingsvoorstel voor de ruimte: meer dan de helft voor kantoren (55,5 procent), 39 procent voor woningen, 4,5 procent voor een winkelcentrum en 1 procent voor hotels.