Na de aanscherping van het monetaire beleid om de inflatie onder controle te houden, waardoor de ECB de rentetarieven verhoogde en de aflossingen op woningkredieten met variabele rente de pan uit rezen, verwachten analisten dat de instelling onder leiding van Christine Lagarde de rentetarieven voorlopig handhaaft, maar voor 2024 worden dalingen voorspeld.

"Als deze verlaging van de referentierentevoeten van de ECB werkelijkheid wordt, zouden de Euribor-tarieven ook moeten beginnen te dalen, wat zich zal vertalen in een verlaging van de te betalen aflossingen voor kredieten met een variabele rente, zoals hypotheken voor de aankoop van een huis", zegt Ricardo Evangelista, uitvoerend directeur van de makelaardij ActivTrades Europe.

Dit is een mogelijkheid die ook wordt toegegeven door brokeranalist Henrique Tomé van XTB. In een scenario waarin de rente naar verwachting niet verder zal stijgen en een paar maanden op het huidige niveau zal blijven, "kan de referentierente op woningkrediet, de Euribor, in de eerste fase licht dalen, zoals nu het geval is", zei hij.

Als de ECB echter doorgaat met de renteverlaging die door de markt wordt verwacht, denkt econoom Paulo Rosa van Banco Carregosa dat "vanaf de lente van volgend jaar, omdat de woningkredieten die zijn geïndexeerd op de Euribor zullen worden geactualiseerd tegen lagere rentetarieven, de last van de maandelijkse afbetaling de gezinsbudgetten zal verlichten".