In de Min Rivier, waar deze door Jiangkou stroomt, werden onder het water rotsgroeven gevonden die veel van de artefacten van Zhang Xianzhong's schatvloot verborgen.